Loading...

Nyheter

3008, 2017

Tröskning pågår

Nu tröskas årets nakenhavre!

Tröska nakenhavre

507, 2017

Råvara

Årets skörd av nakenhavre växer på vår gård. Se video!

2211, 2016

Litens på årets julbasar – Rudolf Steinerskolans i Norrköping

Vi kommer finnas på julbasaren med vår gröt lördagen den 26:e november mellan kl 11-15.
Varmt välkomna att träffa oss och snacka gröt!
Julbasar Julbasar